Kirkon eläkerahatko yhteiseen käyttöön?

Viikolla nostettiin esille keskustelu kirkon varallisuudesta. Lehden toimittaja oli saanut käsiinsä kirkon talouslukuja ja tehnyt löydön, että kirkolla on mittava sijoitusomaisuus. Suurelle yleisölle jäi lopulta kuitenkin kertomatta se, että kyseessä ovat pääosin työntekijöiden eläkerahat.

Kirkolla on rahastoituna varallisuutta erilaisiin tarkoituksiin. Kirkolla, kuten kenellä tahansa työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus kerätä eläkerahastoa. Kirkolla on omansa ja siitä vastaa kirkkohallitus. Sen määrä on kirkon sijoitusvarallisuudesta noin 94%. Toki kirkolla ja seurakunnilla on rahastoituna muutakin omaisuutta tulevia hankintoja varten. Ei kai voi ajatella, että kirkko ja seurakunnat eläisivät kuntien tapaan jatkuvasti kädestä suuhun ja rahoittaisi velkarahalla tulevat hankinnat?

Kirkko tarvitsee toimintansa pyörittämiseen rahaa. Sen sijaan kirkosta on turha etsiä aarrekirstua, jonka päällä piispat istuisivat. Ja mitäpä kirkko edes omaisuuden kartuttamisesta hyötyisi? Kyseessä kun on sellainen firma, joka ei jaa osinkoja tai optioita, vaan ainoastaan rakkautta ja lähimmäisen kunnioitusta.

Jätä kommentti

css.php